header photo

رفیق صیاد داسی، یار وفادار فرقه دمکرات آذربایجان درگذشت

رفیق صیاد داسی، یار وفادار فرقه دمکرات آذربایجان درگذشت

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان فقدان رفیق صیاد داسی، عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان را به همه اعضا و هواداران، نیروهای مترقی و بازماندگان وی تسلیت می گوید!

  رفیق صیاد داسی فرزند مبارز و انقلابی آغامی درسال 1312 در شهر زیبای لنگران در یک خانواده 6 نفری بدنیا آمد. پس از مدتی این خانواده لنکران را ترک و جهت معیشت به باکو نقل و مکان کردند. اما در پی حوادث سالهای 1317 به درخواست خودشان راهی وطن شدند و در شهر نمین که محل زندگی پدر بزرگش بود، ساکن شدند. دیکتاتوری رضاشاهی و شرایط بد اقتصادی سبب شد تا آغامی به صف مبارزان و انقلابیون بر علیه نظام حاکم به پیوندد. وی مسئولیت تشکیلات مخفی سازمان جوانان اردبیل را به عهده داشت و پس از برکناری رضاه شاه به صفوف حزب توده ایران پیوست.

در سال 1324 با تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری و حکومت ملی آرزوی دیرینه این خانواده مبارز تحقق یافت. اما با کمال تاسف یک سال بیشتر از دولت ملی آذربایجان نگذشته بود که با خیانت دولت مرکزی به مردم آذربایجان و با همکاری آمریکا و انگلیس دولت خلقی آذربایجان به خاک وخون کشیده شد.

پس از سرکوب جنبش 21 آذر خانواده داسی مجبور شدند، خانواده آبا و اجدادی خود را رها کرده و پس از گذشت از مرز در شهر شکی آذربایجان شوروی ساکن شوند. مسئولیت سازمان جوانان فرقه دمکرات آذربایجان در شهر شکی به رفیق صیاد واگذار شد.

رفیق داسی همزمان با فعالیت سیاسی به تحصیلات خود ادامه داد و در سال 1341 از دانشگاه دولتی پلی تکنیک در رشته صنایع فارغ التحصیل شد. وی در پست های مهم دولتی در رشته صنایع فعالیت داشت. اختراعات، ابداعات و ابتکارات وی در سالهای متمادی مورد تشویق قرار می گرفت و چندین مدال افتخار به او اهداشد.

او همزمان با فعالیت شغلی، فعالیت سیاسی خود را ادامه می داد و در رده های تشکیلاتی فعالیت خستگی ناپذیری داشت و تا آخرین لحظه عمرش در راه اهداف فرقه دمکرات آذربایجان از هیچ کوششی دریغ نمیکرد. او در تمام این سالها با مخالفان خط ومشی فرقه دمکرات آذربایجان که توسط پیشه وری و یارانش به یادگار مانده است، سرسختانه مبارزه میکرد و از هر فرصتی در جهت افشای افکار شوم آنان می کوشید.

از رفیق صیاد سه جلد کتاب که شامل خاطرات، دیده ها و شنیده های او است به یادگار مانده است. همچنین دهها مقاله تحلیلی و تاریخی که در روزنامه آذربایجان ارگان کمیته مرکزی فرقه و دیگر روزنامه های محلی نشر شده است.

رفیق صیاد صبح روز 11 آذر ماه 1398 در شهر باکو با دنیایی از آرزوی برآورده نشده دیده از جهان فرو بست. او تا آخرین لحظه مرگش امید داشت، که آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را در ایران، بویژه در زادگاهش به چشم خود ببیند.

ما خاطره این رفیق گرانقدر را گرامی میداریم و برای بازماندگان و یارانش آرزوی سلامتی و موفقیت داریم!

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

11 آذرماه 1398

Go Back

Comment